Yeni bir ekolojik idrak mümkün mü?

Doğada meydana gelen sorunlar ve felaketlerle ilgili genelde hep teknik açıklamalar okuruz. Oysa mesele daha derinlerde, insan olarak bizim sahip olduğumuz evren ve varlık algımızda yatıyor. Modernizmin icadından beri evrenle aramızda açılan makasın bizi getirdiği durumu o açıklığı anlamadan yorumlamamız mümkün değil. Hektarlarca dönüm arazideki yangının ardından bile arazilere pet şişeler atılıyorsa buradaki mesele yasal düzenlemelerden çok daha fazla bir adıma ihtiyaç olduğunu gösteriyor. Şu bir gerçek ki evrene yabancıyız; istediğimiz kadar doğasever olduğumuzu söyleyelim bir hümanizm zehirlenmesi yaşıyoruz. Önce bir paradigma değişikliğine ihtiyacımız var. Tahakküm altına aldığımızı sandığımız, araşsallaştırdığımız, sekülerize ettiğimiz ve “seyretmesi güzel” diyerek seyirlik bir nesneye dönüştürdüğümüz doğayla, evrenle bağımızı yeniden gözden geçirmeliyiz. Doğayla ilgili bir adım atılacaksa önce bu yabancılaşmanın seyrini anlamamız gerekiyor. #ekolojikidrak isminde bir kısa pasajlar dizisi başlatıyoruz. Bu başlık altında yeni bir ekolojik düşüncenin ve eylemin imkanlarını tartışacağız. Katkılarınızı bekleriz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir